Nieuws

29-06-2017In de media: dreigend tekort aan pleegouders

Pleegzorg Nederland is bezorgd over een dreigend tekort aan pleegouders. In 2016 hebben zich 15 procent minder nieuwe pleeggezinnen aangemeld (zie

http://nos.nl/artikel/2180483-pleegzorg-nederland-bezorgd-om-dreigend-tekort-pleeggezinnen.html).

 

“Voor Juvent ligt dit iets anders.”, vertelt bestuurssecretaris Brigitte Cleutjens. “Het aantal nieuw ingeschreven en opgeleide pleeggezinnen ligt bij Juvent al 3 jaar rond de 25 gezinnen per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013 toen nog maar 11 nieuwe gezinnen werden ingeschreven. Ook de vraag naar pleegzorg blijft in Zeeland stabiel, ondanks het gewijzigde overheidsbeleid dat bij uithuisplaatsing van kinderen de voorkeur geeft aan kleinschalige gezinsvormen zoals een pleeggezin of gezinshuis. Een voortdurende werving van nieuwe pleegouders blijft echter noodzakelijk om steeds voor elk kind het best passende pleeggezin te vinden en het natuurlijk verloop van pleeggezinnen op te vangen. Ondanks een stabiele instroom van nieuwe pleeggezinnen lukt het ons ook niet altijd om snel een goede match tussen kind en gezin te maken.”

 

 

< Terug naar overzicht