Nieuws

13-01-2016Supergewone mensen gezocht!

Op 22 september is de wervingscampagne ‘Supergewone Mensen Gezocht’ gestart, waarmee Pleegzorg Nederland 3500 nieuwe pleeggezinnen hoopt te werven. Juvent zet deze campagne regionaal kracht...

Meer >

24-12-2015Juvent dankt iedereen voor hun giften!

Juvent bedankt alle fondsen, bedrijven en particulieren die het afgelopen jaar door hun giften weer hebben bijgedragen aan het welzijn van de kinderen en jongeren die Juvent begeleidt. Fondsen...

Meer >

17-12-2015Juvent schenkt Stichting Leergeld 1.000 euro

Juvent schenkt Stichting Leergeld Walcheren 1.000 euro. Net als vorig jaar konden medewerkers van Juvent dit jaar kiezen tussen een maatschappelijk verantwoorde cadeaubon van de Wereldwinkel...

Meer >

15-12-2015Vers van de pers: PM 20

De laatste PM van dit jaar is uit! Ook in deze editie staan weer de bekende rubrieken zoals; Vanuit Juvent, Sfeer proeven bij…,De wereld van… en natuurlijk de column van Gerdien Maljaars....

Meer >

10-12-2015Ouderbijdrage stopt per 1 januari 2016

De ouderbijdrage jeugdhulp wordt per 1 januari 2016 afgeschaft. Ouders hoeven dan geen bijdrage voor jeugdhulp meer te betalen. De overheid betaalt gemeenten geld ter compensatie (het parlement...

Meer >

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10