Over Juvent

Aangenaam, wij zijn Juvent!

Juvent biedt jeugdhulp aan kinderen tot 23 jaar, in elke fase van hun leven. Kinderen die te maken hebben met gedragsproblemen, ontwikkelings- stoornissen of problemen van psychiatrische aard zijn bij Juvent aan het juiste adres. Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking kunnen rekenen op onze hulp.

 

Hulp op maat

Soms is een uitgebreid behandeltraject nodig. Een andere keer helpt een kleinere oplossing het gezin weer op weg. Het liefst helpen we in de vertrouwde omgeving van thuis. Soms is het echter beter om tijdelijk even van thuis weg te zijn. In dat geval kunnen kinderen bij ons komen wonen of zoeken we samen naar een geschikt pleeggezin. Iedereen is anders, daarom krijgt elk kind de hulp die bij hem of haar past.

 

Intensieve samenwerking

Juvent werkt niet alleen. We werken intensief samen met andere hulpverlenende instanties en met 400 pleegouders. Zo zorgen we er samen voor dat de schakels in de jeugdhulpverlening een stevige ketting vormen. Met veertig locaties verspreid over heel Zeeland is Juvent dé aanbieder van jeugdzorg in Zeeland.

 

In gesprek

Juvent staat open voor alle vragen. We wisselen graag van gedachten over onze hulp. Zowel met de kinderen en de ouders, als met onze medewerkers, professionele partners en pleegouders. Dat houdt ons scherp, geeft ons nieuwe inzichten en zorgt ervoor dat we steeds de best passende oplossing kunnen bieden. 

 

Kwaliteit

Wij zetten onze kennis en ervaring in om anderen te versterken. Ons uitgangspunt als specialist is het hanteren van een duidelijk behandeltraject waarbij wij systemisch en methodisch werken. We zijn vasthoudend en duidelijk in wat we met elkaar willen bereiken. Het behandelplan en de resultaten hiervan zijn leidend. Indien andere hulpvormen beter aansluiten bij de vraag, wordt tijdig op- én afgeschaald, binnen Juvent of richting ketenpartners.

Juvent is gecertificeerd volgens de eisen van HKZ-jeugdzorg.