Bestuur en toezicht

Samenstelling Raad van Bestuur

Ruud Stevens (bestuurder)

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Jan Bergen (voorzitter)

Janine Kliphuis

André de Korte

Henny van Kooten

Wim Oving

Conny Seijbel

Willem Verhage

 

Klik hier voor een overzicht van nevenfuncties van de leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.


Beloningsbeleid
De beloning van de Raad van Bestuur is inzichtelijk in de jaarrekening en geschiedt conform de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).