Onze Kernwaarden

Juvent hanteert een drietal kernwaarden. Deze zijn met het oog op de komende transitie bepaald en zijn voor de organisatie en haar medewerkers een leidraad bij de positionering van hun dagdagelijks handelen en als referentiekader voor de organisatie. Onze kernwaarden zijn:

 

Kracht

Juvent gelooft in de kracht van mensen. Juvent helpt kinderen en hun ouders om op eigen kracht weer deel te nemen aan de samenleving. Juvent gaat uit van de kracht van haar medewerkers. Juvent wil als organisatie een krachtige positie innemen.

 

Samen

Juvent werkt samen met de cliënt en zijn directe omgeving. Medewerkers van Juvent zorgen er samen met andere professionals voor dat de schakels in zorg voor jeugd een stevige keten vormen. Juvent is gericht op samenwerking met andere (zorg)organisaties om zo een integraal aanbod te realiseren.

 

Open

Juvent staat open voor alle vragen van cliënten. Medewerkers van Juvent hebben een open opstelling naar collega's en wisselen graag kennis en ervaring uit. Vanuit een open opstelling positioneert Juvent zich in de Zeeuwse samenleving.