Onze Visie

Juvent investeert in de relatie met haar cliënten. We willen de kinderen en de ouders goed leren kennen. Want dan weten we welke vragen zij hebben en welke hulp daar het beste bij past. Soms is een uitgebreid behandeltraject nodig. Een andere keer helpt een kleinere oplossing het gezin weer op weg. Of we brengen onze cliënten in contact met een andere instantie, omdat we weten dat ze daar aan het juiste adres zijn.

 

Juvent betrekt de ouders intensief bij de behandeling van hun kind. Samen zoeken we naar de beste oplossingen. Dat begint bij het opstellen van het hulpverleningsplan en gaat verder tijdens de volledige behandelperiode. Iedereen is anders, dus elk kind krijgt een plan en hulp dat bij hem/haar past. Hierbij werken we vanuit het principe 'één kind/gezin, één plan'. De stappen die we in de behandeling zetten zijn helder. Ook betrekken we de omgeving, zodat de kinderen en ouders daarop terug kunnen vallen.

 

Juvent helpt kinderen en ouders na de behandeling op weg als ze klaar zijn om de situatie zelf weer aan te kunnen. Want juist dan kunnen ze dat extra steuntje in de rug gebruiken.

 

Hoe dat steuntje eruit ziet, verschilt. Als een cliënt eigen woonruimte nodig heeft, kunnen wij afspraken maken met een woningbouwvereniging. Of een kind gaat voor het eerst weer naar school of naar de sportclub. Wij zorgen ervoor dat deze instanties weten hoe ze het beste kunnen helpen.

 

Juvent biedt jeugd- en opvoedhulp in de provincie Zeeland. Wij voelen ons nauw verbonden met ons werkgebied. Wij zetten onze expertise zo breed mogelijk in voor het welzijn van de kinderen en de ouders in Zeeland en in samenwerking met onze partners.

 

Ook richten we ons steeds meer op preventie. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om samen met andere instellingen te voorkomen dat kinderen en gezinnen in een hulpverleningstraject terecht komen. Daarom vertellen we graag over ons werk en wat we kunnen betekenen op bijvoorbeeld scholen en maatschappelijke- en zorginstellingen. Onze partners hierbij zijn onder andere de Centra voor Jeugd en Gezin.